JUDr. MARIE MERTOVÁ

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Iura vigilantibus scripta sunt!  

Zákony jsou psány pro bdělé!