Poskytované právní služby

    Ve své advokátní praxi vždy dbám na vytvoření atmosféry důvěry mezi advokátem a klientem s cílem dosáhnout oboustranné spokojenosti při řešení daného problému. Z hlediska zaměření se specializuji na právo občanské, rodinné, trestní a právo nemovitostí. 


Občanské právo

     Poskytuji právní služby z oblasti občanského práva. Mezi nejčastější poskytované služby patří např.:

 • právní konzultace
 • sepisování a kontrola smluv
 • zpracování žalob
 • komunikace s druhou stranou sporu
 • zastupování při jednání se soudy
 • vymáhání pohledávek
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • a další...


Rodinné právo

Rodinné právo bylo s účinností od 1. ledna 2014 zahrnuto do části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mezi nejčastější poskytované služby patří např.:

 • sepis návrhu na rozvod manželství (sporný/nesporný rozvod)
 • zastoupení v řízení o rozvod manželství 
 • zastupování ve sporech, které se týkají výchovy a výživy nezletilých dětí (svěření do péče, úprava styku s dítětem)
 • sepsání dohod potřebných pro nesporný rozvod
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování ve sporech o výživné
 • pomoc s vymáháním dlužného výživného
 • a další...

Trestní právo 

Poskytuji právní služby z oblasti trestního práva. Mezi nejčastější právní služby patří např.:

 • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudy všech stupňů - např:
 • pomoc při podání vysvětlení na policii
 • pomoc při výslechu obviněného
 • účast na dalších úkonech v rámci vyšetřování
 • sepis stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání 
 • sepis stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby 
 • sepis opravných prostředků (řádných, mimořádných)
 • sepis trestního oznámení
 • trestná činnost mladistvých dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • obhajoba ex offo
 • a další...

Právo nemovitostí 

Poskytuji právní služby při převodu nemovitostí - např.:

 • zpracování a kontrola smluv kupních, darovacích
 • úschova kupní ceny při prodeji nemovité věci 
 • zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení
 • a další...